Wyznaczanie celów

Dowiedz się więcej jak wyznaczać cele!

Cele wynikają z misji organizacji i pokazują w jakich obszarach działa organizacja/zespół. Cele mogą być krótko- lub długoterminowe i zgodne z wartościami organizacji. Cele powinny być mierzalne – tak aby móc zweryfikować stopień ich osiągnięcia, określone w czasie, realne, spójne z organizacją jej wartościami i wynikać z misji. To one pokazują w jaki sposób realizujemy naszą misje. Wokół celi powinni skupiać się wszystkie osoby związane z organizacją/zespołem. Często jest tak, że to najpierw wspólny cel jednoczy ludzi a dopiero później decydujemy się w jakie formie będziemy działać czy to fundacji, stowarzyszenia czy jakiejś innej.

Cele powinny być jasno sformowane tak aby były czytelne na zewnątrz oraz dla osób, które chcą podejmować z nami współpracę. Zdarza się, że organizacje zmieniają swoje cele działania bo np. okazało się, że w środowisku lokalnym pojawiły się nowe potrzeby, bo nasz cel został zrealizowany i wyznaczamy nowe cele, bo rozszerzamy działalność itp. Ważne, aby w takich momentach współdecydowali wszyscy, którzy są związania z organizacją/zespołem, dzięki temu każdy będzie się z tum utożsamiał a tym samym będzie miał motywację do działania.

O tym jak konstruować cele i rezultaty projektów (spójnych z celami organizacji) tak, aby żeby się z nich rozliczyć i aby przyczyniały się do osiągania naszych wewnętrznych celów.
O tym jak cele, misja, wizja łączą się ze sobą i wynikają z siebie nawzajem.
Skip to content