Budowanie zaufania

Dowiedz się więcej o budowaniu zaufania!

Zaufanie między pracownikami a kierownictwem tworzy pozytywne środowisko pracy, które sprzyja innowacyjności, produktywności i współpracy. Zaufanie jest podstawą wszystkich udanych relacji i umożliwia organizacji wzrost, rozwój i prosperowanie. Aby zbudować i utrzymać zaufanie, niezbędna jest przejrzystość, spójność i odpowiedzialność w działaniach i decyzjach. W ten sposób organizacja może stworzyć kulturę zaufania, w której pracownicy czują się doceniani, zaangażowani i związani ze swoją pracą i współpracownikami – pozwala ludziom polegać na sobie nawzajem. Jedną z kluczowych korzyści wprost wynikających z poczucia zaufania wobec organizacji jest gotowość do podejmowania dyskusji na trudne tematy, śmiałość w udzielaniu konstruktywnej krytyki i w otwartym mówieniu o swoich pomysłach i potrzebach.

Budowanie zaufania to proces, w którym dwie lub więcej stron wytwarzają i utrzymują relację opartą na wzajemnym zaufaniu. Może to obejmować działania takie jak komunikacja, transparentność, lojalność i dotrzymywanie obietnic. We wzajemnym zaufaniu obie strony wierzą, że druga strona będzie postępować w dobrej wierze i działać w najlepszym interesie obu stron. Wzajemne zrozumienie między członkami zespołu prowadzi do większej motywacji do działania, a to przekłada się na większe zaangażowanie w pracę. Gra jest warta świeczki.

Co rujnuje zaufanie w zespole i jak temu zaradzić?
Trzy elementy pomagające zbudować zaufanie:
Kultura oparta na zaufaniu jest przewagą konkurencyjną firmy:
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O budowaniu zaufania!

Krzysztof Czyżewski, Tożsamość i zaufanie. Podręcznik dialogu, Sejny 2012.

Grzegorz Biesok, Zaufanie jako czynnik satysfakcji pracowników, Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie 2013.

Paulina Peret-Drążewska, Znaczenie kategorii „zaufanie” oraz „ryzyko” dla współczesnej młodzieży, Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 2021.

Dorothea Greiling, Trust and Performance Management in Non-Profit Organizations.

Skip to content