Struktura zespołu

Dowiedz się więcej o strukturach zespołów!

Struktura zespołu to sposób, w jaki zespół jest organizowany i zarządzany, w tym podział ról, odpowiedzialności i kompetencji członków zespołu, a także sposób komunikacji i koordynacji działań. Istnieje kilka różnych rodzajów struktur zespołów, w tym:

 • Zespół autonomiczny, w którym członkowie mają dużą swobodę działania i odpowiedzialność za swoje działania;
 • Zespół hierarchiczny, w którym jeden lider jest odpowiedzialny za koordynację działań i decyzji;
 • Zespół matrycowy, w którym członkowie zespołu pracują również w innych zespołach, a rola i odpowiedzialność jest dzielona między kilkoma liderami.;
 • Struktura projektowa, w której zespół jest specjalnie zorganizowany i skoncentrowany na realizacji określonego projektu lub celu;
 • Struktura komitetu, w której zespół jest podzielony na grupy robocze lub komitety, które odpowiadają za różne aspekty projektu lub działalności;
 • Struktura self-managed, w której zespół jest całkowicie odpowiedzialny za swoją pracę, od planowania po realizację, bez nadzoru z zewnątrz;
 • Struktura zespołu holokratycznego, w której zespół jest zarządzany zgodnie z filozofią holokracji, która polega na delegowaniu decyzji i odpowiedzialności do jak najniższego poziomu organizacji;

Wybór odpowiedniej struktury zespołu zależy od indywidualnych potrzeb i celów organizacji, a także od rodzaju projektu lub działalności.

Zainspiruj się płaską strukturą Tribe'ów!
Zainspiruj się różnymi modelami pracy w zespołach!
 • Brak struktury (weźcie i zróbcie)
 • Model predykcyjny (kaskadowy) – Harmonogram prac i rozdzielenie zadań
 • Model adaptacyjny (iteracyjny / zwinny) – kiedy liczba niewiadomych jest wyższa niż wiadomych (np. tworzenie nowego produktu)
 • Ciągle doskonalenie (cykl Deminga)
Zainspiruj się Agile! To rodzaj kultury, a poszczególne metodyki je definiują.
 • Scrum jest ramą postępowania – zbiór prostych reguł i zasad.Scrum jest zwinny i wspiera wartości i zasady opisane w manifeście Agile. Jest iteracyjny i umożliwia rozwiązanie problemów. Wykorzystuje empiryczną kontrolę procesu , pozwala na zebranie informacji zwrotnej i reagowanie na nią.
 • Bazuje na niewielkich zespołach mający wspólny cel i potrafiących go rozwiązać.
 • Zainspiruj się rolą lidera w Agile (link).
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O strukturze zespołu!

Wykowski Tomasz, Biznes Odczarowany. Scrum: jak osiągnąć cele, gdy wszystko się zmienia? ProCognita, Kraków 2019

Skip to content