Podejmowanie decyzji

Dowiedz się więcej o podejmowaniu decyzji!

Podejmowanie decyzji w zespole oznacza proces, w którym grupa osób współpracujących przyjmuje jedną lub kilka decyzji dotyczących konkretnego zagadnienia lub problemu. Proces ten może obejmować konsultacje, dyskusję, gromadzenie i analizowanie informacji czy różnych rozwiązań, a także głosowanie lub przyjmowanie decyzji przez konsensus. Istnieje wiele metod podejmowania decyzji: od podejmowania ich przez lidera po podejmowanie ich przez całe gremia decyzyjne. Celem jest znalezienie najlepszego rozwiązania dla zespołu lub organizacji.

Podejmowanie decyzji ze względu na sam proces może wyglądać podobnie, jeżeli chodzi o całą organizację, jednak odnosi się ono do relacji pomiędzy różnymi zespołami i ludźmi. Przedstawiciele różnych poziomów i/lub funkcji w organizacji współpracują razem, aby rozwiązać problemy lub podjąć decyzje dotyczące działalności organizacji w przyszłości.

Jak podejmuje się decyzje w turkusowych organizacjach i czemu nie jest to “demokratyczne”:

Jak podejmować decyzje w skrócie – materiał CEO:

Jaki styl zarządzania dla zespołu wybrać w NGO:

SOCJOKRACJA – NOWY SPOSOBÓB DECYDOWANIA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O KULTURZE ORGANIZACYJNEJ!

Frederic Laloux, Pracować Inaczej, Studio EMKA, Warszawa 2015

Stephen R. Covey, 7 nawyków skutecznego działania, Rebis, Poznań 2022

Skip to content