Obierz kurs na kulturę swojej organizacji!

DROGOWSKAZY KULTURY.ORG

To narzędzie i wiedza podparta badaniami, które mają na celu poprawienie jakości pracy zespołów organizacji pozarządowych.

Celem projektu DROGOWSKAZY KULTURY.ORG jest świadoma zmiana kultury organizacyjnej na pożądaną w zespołach społecznych.

Cel ten planujemy osiągnąć poprzez opracowanie, przebadanie i wdrożenie narzędzia pozwalającego na zdiagnozowanie i transformację kultury organizacyjnej w pożądanym, lepszym kierunku.

W 2023 roku do nieodpłatnego badania przystąpiło 40 zespołów z różnych organizacji pozarządowych z całej Polski. Wyniki z badania zostaną opublikowane 18 maja 2024 roku na konferencji, na którą już teraz serdecznie zapraszamy. Wtedy też odbędzie się premiera darmowego narzędzia, które zostanie udostępnione na tej stronie.

Kultura organizacyjna jest jak wiatr. Jest niewidzialna, ale jej efekty mogą być mocno odczuwalne i bardzo widoczne.

Bryan Walker


O kulturze organizacyjnej

Definicji kultury jako takiej jej mnóstwo i do tej pory naukowcy z całego świata nie byli w stanie dojść do konsensusu w sprawie jednej definicji. Bywa ich wiele i są też odrębne dla danych dziedzin nauki, tym bardziej w naszym przypadku trzeba się ograniczyć do dziedziny zarządzania organizacjami, gdzie można znaleźć kilka jej definicji.

Kultura organizacyjna często jest przedstawiana jako społeczne „reguły gry” . Stanowi ona konieczne dopełnienie organizacji formalnej – zbiór niepisanych zasad społecznych. Przykładem takiego rozumienia kultury organizacyjnej jest sformułowanie R. Deshpande i R. Parasuramana – „Kultura polega na niepisanych, postrzeganych często podświadomie zasadach, które wypełniają lukę pomiędzy tym, co niepisane, a tym co się rzeczywiście dzieje” .

Kultura organizacyjna – dźwignia lepszej współpracy dla zespołów

Kultura organizacyjna to pojęcie, które coraz częściej pojawia się i jest wykorzystywane w świecie biznesu. Rośnie tak, że może być ona kluczową „dźwignią” do wzmocnienia pracowników, ich efektywności, a co za tym idzie – sprawniejszego działania i zwiększenia rentowności firmy.

Na całym świecie powstają książki opisujące kolejne przypadki przedsiębiorstw, które, świadomie pracując ze swoja kulturą, nie tylko osiągnęły sukces biznesowy, ale przede wszystkim zyskały świadomie działających i zadowolonych pracowników. Jednym z najbardziej znanych przykładów ostatnich lat jest skuteczna praca z kulturą w Netflixie, której opisy można znaleźć już w kilku książkach czy podcastach na ten temat.

Przeczytaj więcej o kulturze organizacyjnej na ngo.pl

Poznaj nasz zespół

Jesteśmy zespołem różnorodnych osób, wolontariuszy, liderów i trenerów doświadczonych wieloletnimi działaniami w 3. sektorze i nie tylko.  Lata naszej pracy i doświadczeń w różnych NGO doprowadziły nas do wniosku, że odpowiedzią na większość ich problemów i potrzeb może być narzędzie do diagnozowania kultury organizacyjnej. W tym celu stworzyliśmy portal, narzędzie i projekt DrogowskazyKultury.org. Poznaj nas bliżej i zapraszamy do kontaktu.

Jakub Lasek

Magister finansów i rachunkowości, wiceprezes Fundacji Geko im. Moniki Mnich. Instruktor harcerski, lider i trener NGO, miejski koordynator wolontariatu, facylitator dialogu i wolontariusz. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, jak i projektami, które zdobył m.in. jako manager w hurtowni opon, CMO w dwóch startupach czy prezes zarządu spółki produkcyjnej.

Ukończył liczne kursy i szkolenia. Organizator i koordynator międzynarodowych seminariów i autorskich kursów liderów NGO (m.in. w Armenii, Gruzji, Grecji czy Rumunii). Aktywny członek miejskiego Komitetu Rewitalizacji w Opolu.

Bartosz Berezowski

Magister finansów i bankowości, podyplomowe studia menedżerskie, prezes Fundacji Geko, członek organów kontrolnych fundacji i stowarzyszeń. Inicjator projektów społecznych, wolontariusz kompetencyjny. Przedsiębiorca, a od 2015 r kierownik projektów biznesowych i społecznych.  Mentor, mediator i facylitator dialogu. Audytor ISO 9001 i 27001.Wiceprzewodniczący Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Członek zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, członek komisji konkursowych. Posiada doświadczenie trenerskie sięgające 2008 roku. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania i umiejętności transwersalnych.

Agata Erhardt-Wojciechowska

Magister psychologii i pedagogiki, Zastępczyni Naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego. Jest doradcą rozwoju osobistego, trenerem trenerów liderów, szkoleniowcem, specjalistą w obszarze komunikacji interpersonalnej. Prowadziła i prowadzi zajęcia z zakresu psychologii, pedagogiki oraz w obszarze „miękkiego” HR  na uczelniach wyższych, w organizacjach pozarządowych i dla sektora prywatnego.

Ponadto realizuje szkolenia i doradztwo w ramach projektów społecznych, edukacyjnych, wspierających rozwój osobisty oraz kształtujących kompetencje zawodowe. Zarządza różnymi zespołami od prawie 20 lat.

Anna Pospieszna

Magister etnologii i antropologii kulturowej, Zastępczyni Naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego. Członek zarządów oraz organów kontrolnych NGO, instruktorka harcerska, szkoleniowiec, wolontariuszka.

Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół metodologii nauki, wiedzy i popularyzacji wiedzy. Realizuje rozprawę doktorską dotyczącą transformacji nauki w wiedzę w obszarze kultury.

Alicja Gawinek

Magister kulturoznawstwa. Prezeska Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Koordynatorka projektów, aktywistka i wolontariuszka. Trenerka i doradczyni z zakresu m.in.: prawnych aspektów dotyczących III sektora, wolontariatu, zakładania i funkcjonowania organizacji.

Od 2016 roku członkini Prezydium Konwentu Wojewódzkich Rad działalności Pożytku Publicznego. Sekretarz Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego. Absolwentka licznych szkół trenerów i kursów liderów.

Justyna Winiarz

Magister z Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Instruktorka harcerska oraz specjalistka ds. digital marketingu. Na co dzień zajmuje się koordynacją międzynarodowych projektów marketingowych.

Przez wiele lat działała w ZHP, prowadziła różnego rodzaju projekty, zajęcia dla młodzieży i była współorganizatorką imprez harcerskich. Dzięki tej pracy, jako wolontariuszka, nabyła cenne doświadczenia.
Ponadto zajmuje się promocją, marketingiem i social mediami w szczególności w organizacjach pozarządowych.

Skip to content