O kulturze organizacyjnej

Dowiedz się więcej czym jest kultura organizacji.

Definicji kultury jako takiej jej mnóstwo i do tej pory naukowcy z całego świata nie byli w stanie dojść do konsensusu w sprawie jednej definicji. Bywa ich wiele i są też odrębne dla danych dziedzin nauki, tym bardziej w naszym przypadku trzeba się ograniczyć do dziedziny zarządzania organizacjami, gdzie można znaleźć kilka jej definicji.

Kultura organizacyjna często jest przedstawiana jako społeczne „reguły gry” . Stanowi ona konieczne dopełnienie organizacji formalnej – zbiór niepisanych zasad społecznych. Przykładem takiego rozumienia kultury organizacyjnej jest sformułowanie R. Deshpande i R. Parasuramana – „Kultura polega na niepisanych, postrzeganych często podświadomie zasadach, które wypełniają lukę pomiędzy tym, co niepisane, a tym co się rzeczywiście dzieje” .

Zarządzanie zmianą przez kulturę organizacyjną to proces planowania, wprowadzania i kontrolowania zmian w organizacji. Zmiana może dotyczyć różnych aspektów organizacji, takich jak strategia, struktura, procesy, technologie itp.
Proces zarządzania zmianą obejmuje kilka etapów, takich jak:

  • Analiza potrzeby zmiany i jej wpływu na organizację (np. badanie i diagnoza kultury organizacyjnej),
  • Planowanie zmiany, w tym określenie celów, harmonogramu, budżetu i zasobów,
  • Wprowadzanie zmiany, w tym komunikowanie i szkolenie pracowników, przeprowadzanie testów i prób oraz monitorowanie postępów,
  • Kontrolowanie zmiany, w tym monitorowanie i mierzenie rezultatów oraz ewentualne dostosowanie proces.

Zarządzanie zmianą jest ważne, ponieważ pozwala organizacji na dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych i wykorzystanie nowych możliwości. Jednocześnie, zmiana może być trudna dla pracowników, dlatego ważne jest, aby proces przebiegał jak najsprawniej i z jak najmniejszym wpływem na pracowników.

Czy kulturę można zmienić i jak efektywnie nią zarządzać:

Kultura organizacyjna – dźwignia lepszej współpracy dla zespołów

Jak zarządzać kulturą organizacji i jaka jest z tego korzyść?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O KULTURZE ORGANIZACYJNEJ!
Mycielska Maria, Praktyczny podręcznik zarządzania kulturą organizacyjną, ICAN Institute, Warszawa 2020

Łukasz Sułkowski, Czesław Sikorski, Metody zarządzania kulturą organizacyjną, Difin SA, Warszawa 2014

Kim S. Cameron, Robert E. Quinn, Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

Peter M. Senge, Piąta dyscyplina, teoria i praktyka organizacji uczących się, Wolters Kluwer, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

Skip to content