Rozwój kompetencji

Dowiedz się więcej o rozwoju kompetencji!

Rozwój kompetencji w zespołach organizacji pozarządowych to proces zdobywania nowych umiejętności, wiedzy i doświadczenia przez członków zespołu, który przyczynia się do podnoszenia poziomu jakości pracy zespołu. Obejmuje on rozwijanie zarówno tzw. miękkich kompetencji, takich jak umiejętności interpersonalne, jak i twardych, związanych z konkretnymi dziedzinami wiedzy.

Rozwój kompetencji jest kluczowy dla zespołów organizacji pozarządowych, ponieważ organizacje te często zajmują się złożonymi i wymagającymi działaniami, takimi jak pomoc społeczna czy ochrona środowiska. Posiadanie odpowiednich kompetencji przez członków zespołu umożliwia osiągnięcie lepszych wyników i skuteczniejszą realizację celów organizacji. Ponadto, rozwijanie kompetencji przyczynia się do zwiększania satysfakcji z pracy oraz zwiększenia poziomu zaangażowania i motywacji członków zespołu. W ten sposób rozwój kompetencji stanowi kluczowy element budowania zaangażowania i jedności w zespole organizacji pozarządowej.

Przeczytaj o znaczeniu rozwoju kompetencji w trzecim sektorze.
Jak podejść do pracy z kompetencjami w organizacji pozarządowej?
Dowiedź się o kompetencjach przyszłości, aby wiedzieć co będzie ważne dla rozwoju Twojego wolontariusza/pracownika już za kilka lat.
Skip to content