Komunikacja

Dowiedz się więcej o komunikacji w Twoim zespole!

Komunikacja jako wymiana informacji w zespołach to proces przekazywania informacji między członkami zespołu, którego celem jest osiągnięcie wspólnych celów i rozwiązywanie problemów. Może ona odbywać się na różne sposoby, takie jak rozmowy, spotkania, komunikatory internetowe, telefony itp. ważne jest aby była skuteczna i efektywna, aby zapewnić dobrą współpracę i koordynację działań zespołu.

Ważnym aspektem konstruktywnej komunikacji w zespole jest postawa człowieka, czyli m.in. jego intencje, przekonania i zachowania, z którymi dana osoba wchodzi w rozmowę. Kluczową postawą w komunikacji, ważną dla relacji w zespole, jest chęć zrozumienia różnych punktów widzenia oraz dojście do porozumienia. Porozumienie to wspólna płaszczyzna, w której komunikat obu stron może zostać usłyszany i właściwie zrozumiany.

Zobacz, jakie znaczenie ma porozumienie w komunikacji:
Webinar “Komunikacja w zespole”, który ukaże rolę postawy w komunikacji oraz różne inne ważne aspekty w komunikacji, o których warto wiedzieć:
Ćwiczenia budujące komunikację i proces grupowy:
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O Komunikacji!
Rosenberg Marshall, Porozumienie bez przemocy. O języku życia, Czarna owca, Warszawa 2020
Skip to content