Praca z konfliktami

Dowiedz się więcej jak pracować z konfliktami!

Praca w organizacji pozarządowej (NGO) może być wyzwaniem, zwłaszcza jeśli chodzi o radzenie sobie z konfliktami w zespole. Niezależnie od tego, czy jest to różnica zdań co do podejścia do projektu, czy zderzenie osobowości, konflikty nieuchronnie się pojawią. Należy też pamiętać, że są czymś normalnym i mogą być nawet dobrą rzeczą. W końcu, jak mówi przysłowie: „Jeśli dwie osoby zawsze się zgadzają, jedna z nich jest niepotrzebna”. Nie należy się zatem bać konfliktu – po prostu upewnijmy się, że podchodzimy do niego z szacunkiem i w sposób konstruktywny, tak aby nie był źródłem napięcia czy stresu. Oczywiście, jeśli konflikt jest poważniejszy, konieczne może być zaangażowanie neutralnej osoby trzeciej do mediacji, zastosowanie dialogu z facylitatorem lub nawet jakaś forma arbitrażu – wszystko jednak w odniesieniu do potrzeb konkretnej sytuacji.

Konflikty mogą mieć znaczący wpływ na kulturę organizacyjną, zarówno pozytywny, jak i negatywny, w zależności od tego, jak są traktowane.
Z jednej strony mogą podkopywać zaufanie w zespole, którego erozja może to stworzyć atmosferę podejrzliwości i osłabiać współpracę. Konflikty skutecznie rozpraszają uwagę, przez co zespół nie może efektywnie realizować swoich zadań, zaś w krytycznych sytuacjach mogą spowodować utratę członka zespołu. Nawet jeśli do tego nie dojdzie to może pojawić się uczucie stresu, niezadowolenia i frustracji wśród współpracowników.

Jednocześnie, z drugiej strony, mądrze prowadzone i rozwiązywanie konflikty mogą prowadzić do zwiększonej kreatywności i innowacyjności. Kiedy ludzie usilnie poszukują sposobu zażegnania nieporozumień, mogą wymyślać nowe i lepsze sposoby rozwiązywania problemów i ulepszania procesów. Wreszcie skuteczne rozwiązywanie konfliktów może prowadzić do bardziej otwartej i przejrzystej komunikacji.

Rozwiązywanie konfliktów w ngo:
Dlaczego zauważenie konfliktu jest niezbędne?
5 kroków rozwiązywania konfliktów w zespole
Konflikt w pracy - jak wsPółpracować z kimś, z kim sie nie lubicie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW!

Fisher Roger , Ury William , Patton Bruce, Dochodząc do Tak, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2016

Bożena Kłusek-Wojciszke, Konflikt w organizacji Style postępowania, wyd. Uniwersytet Gdański

Muhammad Khan, Waseef Jamal Workplace Conflict in NGOs -Causes and Management Strategies International Journal of Business and Management Sciences 2022 (i inne prace tychże autorów)

Maria T.M.Dijkstra, Dirk van Dierendonck, Arne Evers “Responding to conflict at work and individual well-being: The mediating role of flight behaviour and feelings of helplessness” European Journal of Work & Organisational Psychology 2005

Skip to content