Wartości i misja

Dowiedz się więcej o wartościach i misji organizacji!

Misja organizacji jest głównym powodem jej istnienia. To ona odnosi się do zmiany jaką chcemy osiągać. Sformułowanie misji, jest głównym krokiem do określenia celów organizacji. Z kolei z celów wynikają działania, jakie organizacja podejmuje. Misja odpowiada na pytania: Po co istniejemy? Do czego dążymy? Co mamy osiągnąć? Czyje i jakie potrzeby zaspokajamy? Przykładem misji może być: Inspirować jutrzejszych budowniczych i wspomagać ich rozwój – Lego czy też, Uporządkowanie światowych zasobów informacji, tak by stały się powszechnie dostępne i użyteczne – Google. Wartości natomiast to zbiór przekonań, na których opiera się organizacja pozarządowa. Mogą to być na przykład uczciwość, sprawiedliwość, równość, odpowiedzialność społeczna, ekologia czy pomoc innym.

W zespole czy też organizacji pozarządowej ważne jest, aby wszyscy członkowie czy osoby związane z organizacją podzielały te same wartości i byli zaangażowani w realizację misji organizacji. Wspólne wartości pomagają budować spójność zespołu, a zrozumienie misji organizacji daje poczucie celu i motywuje członków zespołu do działania. Wartości i misja organizacji pozarządowej powinny być jasno określone i komunikowane w całej organizacji, aby zespół był zgodny i skupiony na osiągnięciu celów organizacji.

O misji, wizji i planowaniu strategicznym w organizacjach:
Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych
Skip to content